- Vi ser nå at mange ønsker å studere til yrker som vi vet at det er et økende behov for. Dette gjelder spesielt læreryrket, noe som er veldig gledelig. Men at flere ønsker å studere ved allmennlærerutdanningen medfører også at institusjonene må gis mulighet til å ta i mot flere studenter. Derfor må Regjeringen nå prioritere å øke basisbevilgningen til institusjonene. De ble ikke bevilget en eneste krone i krisepakken, sier leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ine Eriksen Søreide (H).

Senest i Aftenposten i går (20. april) kunne Statistisk sentralbyrå dokumentere at andelen som brukes på høyere utdanning i Norge har gått ned hvert eneste år siden dagens regjering overtok i 2005.

- Både i forrige og inneværende periode har Høyre vist at vi prioriterer universitets- og høyskolesektoren høyere enn dagens regjering. Det nytter ikke bare å snakke om gode søkertall og flere studenter - Regjeringen må forstå at studentene trenger gode undervisere og god oppfølging dersom de skal bli gode lærere eller sykepleiere, sier Høyres stortingsrepresentant Gunnar Gundersen.

Det er velkjent at når arbeidsmarkedet blir trangere, så søker folk seg til yrker hvor det gode jobbmuligheter. Behovet for nyutdannede innen læreryrket og helse- og sosialfagene er stort, og det vil øke i årene som kommer.

- Det er derfor gledelig at den største søknadsøkningen kommer i yrker der behovet er størst. Situasjonen på arbeidsmarkedet er viktig, men jeg tror også Regjeringens rekrutterings-kampanje har hatt en positiv virkning. Høyre foreslo å starte en slik kampanje for tre år siden, og det er hyggelig å se at den fungerer når Regjeringen endelig fulgte opp Høyres forslag. Vi trenger både flere lærere og sykepleiere, og nå har Regjeringen sjansen. Den må benyttes umiddelbart, avslutter Ine Eriksen Søreide.