Regjeringen la onsdag - flere år etter planene - frem sitt forslag til klimamelding. Høyre har lenge advart om at det blir dyrere og mer krevende å nå målene i klimaforliket jo lenger regjeringen venter med å fremme klimameldingen.

- Nå er det bare åtte år igjen til 2020, og det er alt for kort tid til å omstille det norske samfunnet i miljøvennlig retning, sier Høyres miljøpolitiske talsmann, Nikolai Astrup.

Høyre er positive til mange av tiltakene regjeringen foreslår, som for eksempel økt satsing på jernbane, kollektivtrafikk i byene, sykkelstier, energieffektivisering og klimateknologi. Dette har vi bedt om i fire år, nå forventer vi at regjeringen leverer.

- Mange av forslagene regjeringen presenterer i dag er i realiteten gamle forslag i ny innpakning, og representerer ikke nye tiltak i klimapolitikken. At regjeringen skal legge frem en handlingsplan for utbygging av dobbeltspor på Østlandet er et eksempel på det. Intercity-triangelet har stått på dagsorden i flere år allerede, sier Astrup.