I Dagsavisen (kun papir) 2. januar er jeg en av flere ungdomsledere som tar oppfordringen fra Jens Stoltenberg om at vi trenger flere "nabokjerringer" på nett. Det er et ansvar vi alle har å ta til motmæle når rasisme og fremmedfrykt spres, ogsåi nettdebatter.

Ytringsfriheten er enormt viktig. Ikke bare fordi det sikrer deg og meg en rett til å si hva vi mener og også være kritiske til de med makt i samfunnet. Etter mitt syn er det også mye bedre å bekjempe holdninger man er uenig i gjennom en åpen og offentlig debatt fremfor i lukkede rettslokaler. Forbud mot ytringer er fullstendiggal vei å gå. Dersom det er lov til å ha en demonstrasjon mot innvandring i Oslo, tvinges vi også til å ta standpunkt og stille opp på motdemonstrasjonen.

Når det er sagt, er det også verdt å lese bloggen til Heidi Nordby Lunde om temaet. Hennes poeng om at det trengs mer fakta og kunnskap, ikke bare i kommentarene under artikkelen men også i selve artikkelen, er veldig viktig. Det er ikke noen automatisk løsning at flere deltar i debattene på nett, men en del av å leve i et samfunn hvor det heldigvis er lov å ytre seg fritt er også å si sin mening når andre bruker sin rett til å ytre seg.