Asker har et rikt og mangfoldig aktivitetstilbud, og mye frivillig innsats ligger bak de ulike tilbudene. Ordføreren ønsker å stimulere til økt frivillig aktivitet og mener at de frivillige organisasjonene bør få innfridd sitt ønske om å få fritak fra skatt/moms.

- Uten frivilligheten stopper Norge og i en tid med strammere kommuneøkonomi blir det viktig å stimulere til økt frivillig aktivitet. Det gjør vi ved å skape positive incentiver og legge forholdene til rette, sier Conradi.

Ordføreropprop
Torsdag 22. januar sendte ordføreren ut brev til alle ordførerne i landet (se sak i Kommunal Rapport). Så langt har altså 183 av landets ordførere signert på oppropet.

- Frivillig innsats er en viktig og sentral støttespiller, og tilfører kommunen ressurser som det ellers ikke hadde vært muligheter for å prioritere. Dette er en anledning for ordførerne til å si ifra at vi står bak de frivillige organisasjoners krav om fritak for skatt/moms på frivillig arbeid, og en anledning til å utfordre regjeringen til å gå fra ord til handling i denne saken. En samlende sak som også gir lokalpolitikere mulighet til å drive aktivt påtrykk mot sentrale myndigheter, sier Lene Conradi.

Les hele oppropet "Fjern skatt på frivillig arbeid!" her.


Se også denne saken:
Stor suksess for Facebook-gruppe mot frivillighetsmoms