- Det er grunn til bekymring når næringslivet selv gir de rødgrønne middelmådig karakter etter hele fem år i regjering. Dette er ingen overraskelse og det er ingen grunn til å forvente bedringer. De rødgrønnes karakterbok for sin næringspolitikk før valget i fjor pekte også i samme retning. Mot middelmådige resultater, sier næringspolitisk talsmann i Høyre Svein Flåtten.

NHO har satt karakter på 10 hovedområder for norsk næringsliv og samlet sett gir dette karakteren 3 for regjeringens innsats så langt.

- Forenklinger, reduksjon av skjemavelde og avbyråkratisering har i hele perioden stått på stedet hvil, skattebyrden for mange bedrifter har økt, formuesskatten er ikke endret av betydning for næringslivet og arveavgiften er fortsatt en betydelig merkostnad ved generasjonsskifter. Det må bli enklere både å etablere og å drive bedrifter. Den politiske holdningen til verdiskaping må bli mer positiv, sier Flåtten.

Spesielt mener Flåtten at det er riktig at regjeringen bare har fått karakteren 2 på eierskap.

- At karakteren er helt ned i 2 på eierskap er ikke overraskende. I forhold til beskatning av eierskap er vi snart det eneste landet som ikke har fulgt opp den internasjonale konkurransen om å gi eierskap bedre vilkår gjennom å fjerne formuesskatten, sier Flåtten.