- Det knytter seg betydelig usikkerhet til planene for flyttingen av Nasjonalmuseet til Vestbanetomten, og vi mener at Stortinget må få anledning til å drøfte dette ordentlig. Det er avgjørende å sikre en bred forankring i en sak som kommer til å ligge fast i mange år fremover, sier Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommessen.

- Giske har opptrådt usedvanlig arrogant overfor både Stortinget og det brede folkelige engasjementet som knytter seg til Nasjonalmuseets fremtid, og etter vår mening er det ikke akseptabelt at Stortinget kun får noen linjer i en budsjettproposisjon å forholde seg til i en så viktig sak som dette.

- Det virker nesten som om kulturminister Giske har fått et innfall og deretter latt det gå prestisje i flyttesaken. I en så viktig sak er nettopp forankring og god prosess avgjørende, og det er det vi nå etterspør, sier Thommessen.

- Vi føler oss heller ikke trygg på kvalitetssikringsprosessen som har vært i forkant av beslutningen. Ut fra debatten i media er det ikke godt å si hvilke kostnadsrammer og arealbehov de ulike alternativene tilsier. Vi ønsker derfor en helhetlig sak on Nasjonalmuseet i Stortinget så fort som mulig, og senest i løpet av mai.