Ien slik situasjon hadde jeg ventet noe mer av handling fra den nye statsråden, Hanne Bjurstrøm, da saken ble behandlet i Stortinget idag. Isteden varsler hun måneder med utredning, ekspertanalyse og høringer med omlegninger i NAV-systemet i beste fall fra 2011.

Dette til tross for at alle har sett problemet: Det ligger for lite beslutningsmyndighet på det enkelte NAV-kontor. For mange avgjørelser må tas av forvaltningskontorer høyere opp og lenger bak. Mer makt og beslutningsmyndighet må tilføres førstelinjetjenesten i NAV.

De ansattes organisasjoner var entydige i denne analysen under høringen 15. januar.
KrF-leder og tidligere arbeidsminister Dagfinn Høybråten sa det også rett ut under dagens stortingsdebatt: Den sterke makten til forvaltningskontorene i NAV er i strid med reformens intensjon.

Også Ap’s førstemann i Kontrollkomiteen, Martin Kolberg, var helt klar på at hovedproblemet i byråkratiseringen av NAV nettopp er arbeidsdelingen mellom førstelinjetjenesten og forvaltningskontorene.

Men statsråd Bjurstrøm var like urokkelig i sin byråkratiske holdning: her skal det utredes i ytterligere flere måndeder.

Og imens kommer den ene historie verre enn den andre om borgeres opplevelser på NAV-kontorene.

Dette innlegget er hentet fra bloggen til Per-Kristian Foss.