Av stortingspolitikerIngjerd Schou (H)

Ønsket om å innføre et pappvinsforbud føyer seg inn i en allerede lang rekke av forbudsforslag fra regjeringens side: Barna skal ikke få lov til å spise Kinderegg, ungdommen skal ikke få lov til å ta sol og voksne skal altså ikke få lov til å drikke pappvin.

Synet på individet og dets evne til å ta ansvar for seg selv er en viktig forskjell mellom Høyre og den sittende regjeringen.

Der hvor Høyre mener frihet under ansvar er på sin plass, ser regjeringen sitt snitt til å innføre nye forbud og reguleringer.

De rødgrønne kjenner ingen grenser for politikk.Det er resultatene av denne grenseløsheten vi i dag ser konsekvensene av.Overformynderi og detaljstyring er stikkord.

Høyre mener at den enkelte er best skikket til å treffe avgjørelser som kun angår en selv.Hver enkelt må få bestemme når det er tid for å besøke solariet og når det er tid for å nyte et glass vin.Vi klarer oss fint uten statlige reguleringer på dette området.

At virkemiddelbruken er feil betyr ikke at intensjonen bak forbudet er gal. Med pappvinforbudet ønsker Toppe å gjøre noe med rusproblemene i Norge.

Det er selvfølgelig en god tanke. Vi ønsker alle å gjøre noe med misbruk av alkohol.

Når det gjelder pappvin, ser det imidlertid ut til at regjeringens reguleringsiver har tatt overhånd.De fleste har et sunt forhold til alkohol. Likevel er det disse som vil rammes av et pappvinforbud.De man faktisk ønsker å hjelpe, vil nok dessverre uansett få fatt i alkohol og drikke annet enn pappvin.Forbudet er dermed lite treffsikkert.

La oss håpe vi ikke får se mer til lite gjennomtenkte forbud fra regjeringens side.Forbudene som har blitt lansert den siste tiden bør heller tjene som en påminnelse om regjeringens trang til detaljstyring og overformynderi.

Behovet for et Høyre som kjemper for frihet og grenser for politikk er tydeligvis større enn noen gang.