Ved årets statsbudsjett har regjeringen fått vedtatt en skatteskjerpelse kun for pensjonister som har en pensjon over 318.000 kr. Stortinget har vedtatt at pensjonister skal betale 4,7 prosent i syketrygd mot tidligere 3 prosent dvs. en økning på 57 %. Dette er en urimelig forskjellsbehandling av pensjonister som har stått på i et langt arbeidsliv.

Senior Høyre krever derfor at trygdeavgiften for pensjonister på 3 % gjeninnføres.

Den årlige regulering av folkepensjonen er også forverret ved at reguleringen skal baseres på den prosentvise lønnsutviklingen minus 0,75 prosentpoeng. Dette er en del av pensjonsforliket. Det er imidlertid viktig at pensjonen ikke på noe tidspunkt blir regulert lavere enn prisutviklingen.