- Hvis konsekvensen av å lage bråk på byen blir større, tror jeg folk tenker seg mer om før de lager kvalm. De blir mer bevisste på sine handlinger, sier Mubashar Kapur fra Oslo Høyre.

Sammen med partikollega Mertefe Bartinli foreslår han nå å heve satsene på bøtene for en rekke ordensforstyrrelser. En mengde forbrytelser vil i framtida koste 10 000 kroner hvis de to politikerne får det som de vil.

Det gjelder blant annet å motsette seg arrestasjon, som i dag «bare» koster 6000 kroner, å forvolde hærverk på eiendom, som nå «bare» koster mellom 4000 og 5000 kroner, og å forstyrre ro og orden, som i dag koster mellom 7000 og 9000 kroner.

Bartinli og Kapur mener det er på tide at den enkelte tar ansvar for sine egne handlinger, og at de som begår vold og hærverk i fylla, straffes mye strengere enn i dag.

- Vi ønsker hardere konsekvenser for de som ikke klarer å oppføre seg på byen. Vi foreslår derfor en markant økning i bøter og straffenivå. I dag er det få som blir tatt for slike forseelser, og de straffes for lavt til at de endrer atferd, sier Bartinli.

Les hele saken på Dagbladet.no.