Høyres gruppes anbefaling til regjeringen er derfor å ikke gå videre med søknaden om å arrangere et OL/ PL 2022. Uten tilstrekkelig entusiasme var det ikke naturlig å gjennomføre et Oslo-OL i 2022.

- Når det er så delte meninger både blant folk og i Høyre, kunne vi ikke gi en anbefaling til regjeringen om å gå videre med OL-søknaden, sier parlamentarisk leder Trond Helleland.

Utfallet er at Stortingsgruppen ber om at prosessen stoppes.

—Vi har hatt en lang debatt om en viktig og vanskelig sak, sier Helleland.
—Mange i stortingsgruppen var positive, men hadde betingelser utover den søknaden som foreligger, og det er den søknaden gruppen skulle gi et råd om.

Oslo kommune melder i kveld at de vil trekke søknaden om statsgaranti og statstilskudd, siden det ikke lenger noen realistisk mulighet for at Stortinget vil gå inn for et Oslo-OL i 2022.

—Det har vært en åpen og ærlig debatt, med stort engasjement, og jeg lever godt med det rådet regjeringen nå har fått, til tross for at jeg selv i utgangspunktet var positiv, sier kulturpolitisk talsperson, Svein Harberg.