Krf la i dag frem et forslag i Stortinget der de ønsker å forby døgnåpne barnehager.

- Vi i Høyre har tillitt til at foreldrene selv er i stand til å vurdere hvor lenge barna skal være i barnehagen. Folk har ulike typer jobber. For mange som jobber skift og turnus er den fleksibiliteten mange barnehager nå gir - gjennom alternative åpningstider - selve løsningen. Forslaget til KrF vil særlig ramme aleneforeldre som er avhengig av fleksible ordninger i barnehagen. Åinnføre stemplingsur for å regueler timebruken til barn, er ikke veien å gå, sier Helleland.

For barnehagebarn er noen dager lange og andre dager korte. Denne fleksibiliteten er noe foreldre verdsetter høyt. Undersøkelser viser at gjennomsnittlig oppholdstid for barn i barnehagen er litt under 32 timer i uken. Høyre har mer tro på at barnehagen og foreldre snakker sammen dersom slike problemer oppstår, framfor streng regulering.

- Jeg er glad for at regjeringen er enig med Høyre i denne saken. Det viser at de har tillitt til at foreldrene kan gjøre denne vurderingen selv. Nå gjenstår det bare for regjeringen å gi foreldrene den samme tilliten og valgfrihet også på andre områder i familiepolitikken, avslutter Linda Hofstad Helleland.