Av Bente Stein Mathisen,stortingsrepresentant/medlem av arbeids- og sosialkomiteen for Høyre (publisert i VG 14.januar 2014)

Jeg fikk nesten kaffen i halsen da jeg leste på VG nett at NRK-kommentator, Steinar Mediaas, mot sin vilje må slutte i jobben når han fyller 67 år, fordi han er for gammel! Mediaas ønsker ikke dette selv. Han er fin form og er full av arbeidslyst og ønsker å fortsette i jobben til han fyller 70 år.

Mens arbeidsmiljøloven skjermer ansatte mot oppsigelse frem til de fyller 70 år, er NRK`s hovedregel at medarbeidere skal gå av med pensjon tre år tidligere. Mediaas` ønske om forlengelse er ikke tatt til følge, derfor har han klaget saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Jeg håper han vinner frem, for en slik praksis må det bli slutt på.

Fleksible ordninger

Det vil bli stor mangel på arbeidskraft i årene fremover, ifølge SSB. Seniorenes kompetanse og arbeidskraft trengs derfor mer enn noen gang.

Flere eldre mennesker bør få mulighet til å jobbe ut over normal pensjonsalder. Og det bør utarbeides fleksible ordninger:

Det er viktig at vi nå ser på særaldersgrensene som medfører at enkelte arbeidsføre nærmest blir ”tvangspensjonert”, slik som tilfellet er med Steinar Mediaas. I regjeringserklæringen har vi sagt at vi vil legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet, blant annet ved å gå gjennom alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene. Dette vil regjeringen raskt ta tak i.

Mennesker helt opp i 75- og 80-årsalderen er friske oppegående mennesker som ikke har glemt sitt yrke. La oss åpne arbeidslivet for eldre som fortsatt har mye å bidra med!