- Her ser vi en skole hvor lærerne og skoleledelsen sammen har løftet innsatsen i matte og fått kjempegode resultater. Da er det veldig positivt at de også får tillit fra Kunnskapsministeren til å videreutvikle den satsingen og gi elevene ekstra oppfølging, sier politisk talsperson for grunnskolen, Henrik Asheim (H).

KunnskapsministerTorbjørn Røe Isaksen (H) antyder at skolene kan få større frihet til å finne sine egne valgfag. Asheim håper flere vil satse på realfag.

- En av de store utfordringene vi står overfor i årene som kommer er å løfte realfagskompetansen i norsk skole. Da er det veldig inspirerende å se en skoleleder som sammen med lærerne klarer å skape interesse og entusiasme for matte blant ungdomsskoleelevene, påpeker Asheim.

Lokalt styrte valgfag

- Selv om mye er bra i norsk skole ser vi dessverre at resultatene i realfag er alt for lave. 20 prosent av 15-åringene scorer på eller under kritisk grense i matematikk. Ved å få tilby matte som valgfag kan de elevene som har en ekstra interesse for faget også kunne fordype seg i det. Samtidig må vi sørge for at flere unge får interesse for realfag tidligere i skoleløpet, legger han til.

Spesielt motiverte ungdomsskoleelever har i dag muligheten til å forsere fag, for eksempel ved å ta niendeklasse-pensum mens de går i åttende klasse. Hittil har de måtte gjøre dette i de vanlige timene. Nå har imidlertid Hosletoppen skole i Bærum fått grønt lys for en ny ordning. Til høsten tilbyr de matte fra niende trinn som et nytt valgfag for åttendeklassingene.

– Hvis det er stor interesse for dette, må vi se hva slags slutninger vi skal trekke av det. I dag har skolene en fast liste med valgfag, der menyen er sentralt styrt. Det kan hende vi skal diskutere den måten å gjøre det på, der mer lokalt styrte valgfag er ett alternativ, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Aftenposten.

Nei fra de rødgrønne

Skolen i Bærum kommune søkte også under den rødgrønne regjeringen, men fikk da nei.

– Jeg synes det er rart at den forrige regjeringen ikke ga tillatelse til dette. Dette er noe skolen ønsker selv, og et forsøk der resultatene kan ha overføringsverdi til andre, sier Røe Isaksen til Aftenposten.