Ivar Kristiansen har sittet på Stortinget fra 1997 og frem til i dag. Denne høsten kjemper han for fornyet tillit hos velgerne.

Høyres mann fra Nordland er krystall klar på at olje- og gassressursene utenfor Nordland må utnyttes.

Ivar Kristiansen vil snarest ha letevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Vi må gi Nordland mulighet til å bli Norges nye tunge olje- og gassregion, sier Kristiansen.

I tillegg er samferdsel og utbedring av veinettet i Nordland en av sakene han mener bør komme høyt på den politiske agendaen.

I dag stiller Ivar Kristiansen til utspørring i NRK Nordland, klokka 1630 på NRK P1. Fra klokka 17 stiller høyremannen til nettmøte og svarer på spørsmål.

Send inn dine spørsmål på denne siden.