- Barns rettigheter er også menneskerettigheter. Prisen er delt mellom to modige mennesker som går foran og viser verden vei mot en bedre fremtid. Prisen til Malala Yousafzai viser verdens barn og unge at de kan bli hørt og sett. Kailash Satyarthi har med sitt utrettelige arbeid for å stanse utnyttelse av barn, barnearbeid og menneskehandel, bidratt til å øke det internasjonale engasjementet rundt disse viktige problemstillingene, sier Sylvi Graham, utviklingspolitisk talsperson i Høyres stortingsgruppe.

I tillegg til statsråd Elisabeth Aspaker, stod hele 13 kvinnelige stortingsrepresentanter fra Høyre bak nominasjonen av Malala Yousafzai. Elin Rodum Agdestein, Solveig Sundbø Abrahamsen, Regina Alexandrova, Norunn Benestad, Margunn Ebbesen, Sylvi Graham, Linda C. Hofstad Helleland, Siri A. Meling, Elisabeth Røbekk Nørve, Ingjerd Schou, Tone Wilhelmsen Trøen, Mette Tønder og Kristin Vinje signerte alle nominasjonsbrevet som ble sendt i januar.

- For alle som har jobbet for å bedre barns rettigheter og for at jenter skal være like mye verd, betyr denne prisen uendelig mye. Det er mange gledestårer for Malala og kampen for barn verden over, som nå vil få mye mer oppmerksomhet i tiden fremover, sier stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland.

I nominasjonsbrevet skrev Høyres representanter at Malala Yousafzai har blitt et symbol og forkjemper for jenters rett til utdanning. Ingen har uttrykt betydningen av utdanning bedre enn Malala Yousafzai. Da hun talte for lederne i FN sa hun «Et barn, en lærer, en bok og en penn kan forandre verden. Utdanning er den eneste løsningen».

- Dette er en gledens dag for meg som har nominert henne to ganger. Hennes uredde kamp mot Taliban og for jenters rett til utdanning har satt dette på dagsorden. Dette er en fredspris for fremtiden, for barns menneskerettigheter og som jeg håper vil mobilisere unge mennesker over hele verden til støtte for Malala og hennes modige kamp mot ekstremisme og som nesten kostet henne livet, sier en av initiativtakerne til nominasjonen og fiskeriminister, Elisabeth Aspaker.

Regjeringen la i juni frem en stortingsmelding om utdanning i utviklingspolitikken. I statsbudsjettet for 2015 foreslo regjeringen en kraftig økning i støtten til utdanning i fattige land. I 2015 skal nærmere 2,4 milliarder kroner gå til utdanningsformål. Det er en økning på 550 millioner kroner i forhold til 2014. Det viser at Norge har tatt et internasjonalt lederskap i arbeidet for at alle skal få utdanning.