Regjeringens arbeidslivspolitikk sikrer økt fleksibilitet i arbeidslivet for å ruste norsk arbeidsliv for fremtiden. Høyre vil gi flere av dem som står utenfor en sjanse til å vise hva de er gode for i arbeidslivet. Samtidig har regjeringen sendt blant annet et forslag til Stortinget om å gi tillitsvalgte lokalt og arbeidsgivere større frihet til å avtale mer fleksibel bruk av arbeidstiden.

- Det er lov å streike i Norge, men når fagbevegelsen i dag tar i bruk et så sterkt virkemiddel som politisk streik er det ikke en kamp for et arbeidsliv med lavere terskler inn for de mange som i dag står utenfor og som vil jobbe. Jeg respekterer fullt ut fagbevegelsens rett til å jobbe for sine medlemmers interesser, men jeg aksepterer ikke premissene om at deres interesser svekkes ved at flere mennesker får en ny sjanse. Tvert i mot vil de forslagene som regjeringen har fremmet om midlertidige ansettelser og mer fleksibilitet i arbeidslivet være noe som gjør at vi kan nærme oss mål som også LO og andre har sluttet seg til i IA-avtalen: Et mer inkluderende arbeidsliv, sier Arve Kambe, leder av Stortingets arbeids- og sosialkomite.

- Høyre mener det er bedre med full jobb i midlertidig stilling i ordinært arbeidsliv, enn dagpenger på midlertidige NAV-tiltak, sier Kambe.

Modernisering er nødvendig

Norsk arbeidsliv har endret seg vesentlig fra 70-tallet da arbeidsmiljøloven ble enstemmig vedtatt og premissene for dagens lov ble lagt. En halv million flere kvinner er i arbeid i dag enn da loven ble vedtatt. Vi vil ha en arbeidsmiljølov som svarer bedre til de utfordringene som møtes i dagens arbeidsliv.

- Jeg har tillit til at lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere sammen kan finne gode løsninger sammen. Partene lokalt kjenner forholdene og arbeidsplassen best. Når vi hører om ansatte som ikke får godkjent sine turnusønsker, og om store, seriøse, offentlige arbeidsgivere som nærmest er avhengig av å bryte arbeidsmiljøloven for å sikre pasientenes behov, er det et tegn på at tiden er overmoden for moderate endringer. Da sikrer vi lovens kraft for fremtiden, sier Kambe.

Mer fleksibilitet blir mulig

Høyre vil sikre fleksibilitet til å finne gode løsninger på den enkelte arbeidsplass for hvordan man selv vil disponere arbeidstiden, innenfor trygge rammer. Les om erfaringene fra Ladegården sykehjem i Dagens Næringsliv her.

- For for eksempel vil de som har delt omsorg for barn med regjeringens forslag nå jobbe mer når man ikke har barna, mot å få mer fritid når du har barna.

- For en student som ønsker å jobbe mye i roligere perioder og ferier kan man med regjerings forslag jobbe frem søndager på rad, og ta seg helt fri i eksamensperioden.

Gode kommentarer og artikler om diskusjonen omkring endringene i arbeidsmiljøloven og streiken.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson: Ikke økt arbeidstid. Ikke mer overtid. Ikke mer søndagsarbeid. Bare større mulighet til å disponere arbeidshverdagen selv. http://tv.nrk.no/serie/debatten#t=38s

Leder i Adressa: Forslagene om å endre arbeidsmiljøloven er en del av regjeringens overordnede mål om å skape et mer fleksibelt arbeidsliv tilpasset en moderne tid. http://www.adressa.no/meninger/leder/article10584374.ece

Leder i Aftenposten: Streiken er overspill. http://www.aftenposten.no/meninger/Streiken-er-overspill-7878265.html

VG-leder: "Fornuftig praktisert kan midlertidige ansettelser ha sosial effekt ved å slippe inn grupper i arbeidslivet som ellers ikke ville hatt en sjans": http://www.vg.no/nyheter/meninger/lo/arbeidslivets-regler/a/23350787/

Bedriftsleder Odd Skarheim sier midlertidige ansettelser gir dem anledning til å ansette flinke folk. Inntektene neste år er usikre, og derfor har de ikke mulighet til å ansette dem fast: http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19120514/05-12-2014#t=8m48s

Lønnstilskuddet gir bedrifter mulighet til å yte mer overfor brukerne: http://www.namdalsavisa.no/__Alle_bedrifter_b_r_l_re_av_Bjarne-5-31-3101.html

Fagbevegelsen går til politisk streik mot midlertidig ansatte, men det er arbeidsledighet som er alternativet for mange vikarer: http://stavrum.blogg.no/1422289381_politisk_streik_mot_d.html

Forslag til ny arbeidsmiljølov gir arbeidsgiverne en mer fleksibel måte å bruke arbeidstakerne på: http://h-a.no/nyheter/--gr%C3%BCnderne-maa-sikres-kapital

Aftenposten støtte midlertidig ansettelser: http://www.aftenposten.no/meninger/leder/article7815346.ece

Virke mener midlertidige ansettelser er ekstra viktig i tøffere økonomiske tider: http://www.nrk.no/norge/_-bra-om-det-blir-lettere-a-nedbemanne-1.12162420

Flere midlertidige åpner porten til arbeidslivet:http://m.nettavisen.no/mener/flere-midlertidige-apner-porten-til-arbeidslivet/8526697.html

Midlertidig jobb bedre enn trygd: http://stavrum.blogg.no/1418023955_midlertidig_jobb_bedr.html

Ansatte på Ladegården sykehjem i Bergen har fleksibilitet til å arbeide 13-timersskift mot å ha lengre sammenhengende fri - og stortrives med det: http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/01/22/2149/Arbeidsliv/jobber-i-13-timer-og-stortrives