Innvandring eren kilde til mangfold, nye impulser og kulturell utveksling. Samtidig ser vi utfordringer knyttet til innvandring og integrering.Det er derfor nødvendig å regulere innvandringspolitikken.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har gjennom forhandlingene de siste ukene kommet ti enighet om utdypende elementer i asylpolitikken.

Her kan du lese den nye avtalen.

Ingjerd Schou, Høyres kommunalpolitiske talskvinne, har ledet forhandlingene. Hun konkluderer med at partene gjennom den nye avtalen har sikret en human innvandringspolitikk som både strammer inn og myker opp reglene. Samtidig er alle internasjonale forpliktelser og menneskerettigheter ivaretatt.

- For Høyre har det vært viktig å følge opp og konkretisere avtalen og tilliten som lå til grunn i forhandlingene i Nydalen, og som senere munnet ut i Sundvolden-erklæringen. Jeg ønsker ikke å legge skjul på at forhandlingene tok lengre tid enn forventet, og at det har vært krevende, men viljen til å få på plass en god avtale har hele tiden har vært sterk, sier Schou.

Statsminister Erna Solberg mener at avtalen vil bli godt mottatt hos folk flest.

– Jeg tror kanskje at miksen av disse sakene treffer folk bedre, fordi man er mer human mot mennesker som har vært her lenge, særlig barn, samtidig som man er litt strengere mot folk som har begått kriminell aktivitet eller har ubegrunnede søknader.

Den nye avtalen innebærer en liberalisering på enkelte områder, herunder asylbarnog en innstramming på en rekke andre områder, herunder endring i mottaksstrukturen, mer effektiv saksbehandling, raskere retur av kriminelle og personer uten lovlig opphold, samt å underholdningskravet for familieetablering og familiegjenforening.