- Krigen har skapt en prekær humanitær situasjon for titusener av sivile. Noe blant annet Røde Kors har påpekt gjennom uttalelser i dag. Det er et trist faktum i dagens mediesamfunn at det kun synes plass til en konflikt av gangen på tv-skjermen.

- Utviklingen på Sri Lanka i den senere tid har nok en gang vist at det ikke finnes en militær løsning på konflikten, og synliggjør behovet for en politisk prosess som inkluderer hele det lankesiske samfunnet. Regjeringshærens kortsiktige militære gevinster bidrar neppe til fred på lang sikt, sier Erna Solberg

Høyre er bekymret for de humanitære konsekvensene av konflikten og oppfordrer partene til å overholde sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitær lov, særlig behovet for å ivareta sikkerheten til sivilbefolkningen over hele Sri Lanka, ikke minst i Vanni der krigshandlingene pågår. Humanitære organisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner må gis tilgang til området og sikres forsvarlige arbeidsforhold.

- Røde Kors har i dag særlig påpekt behovet for en humanitær korridor for sivilbefolkningen, syke og sårede. Krigføringen setter titusenvis av sivile i stor fare. Vi oppfordrer partene om å legge ned våpnene og søke tilbake til forhandlingsbordet, avslutter Solberg.