Alle Høyremedlemmer og Høyresymatisører som kvalifiserer for å føres inn i samemanntallet er velkommen til nominasjonsmøtet for Høyres liste i Sør-Norge krets til sametingsvalget 2009.

Kun medlemmer av Høyre har stemmerett.

Alle som skal stå på lista må være ført inn i samemanntallet eller i tilknytning til møtet signere på søknad om oppføring i samemanntallet.

Personer som selv ønsker å bli vurdert som kandidat eller å foreslå andre kandidater bes kontakte Thomas Bartholdsen på mobil 90848281 eller tom78@online.no snarest mulig.

Sør Norge valgkrets ved sametingsvalget omfatter fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal (unntatt kommunene Surnadal, Rindal og Sunndal), Oppland og det meste av Hedmark fylke (unntatt kommunene Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal). Nominasjonsmøtet i Oslo gjelder altså for hele denne valgkretsen.

Møtet finner sted mandag 16. mars 2009 kl. 19 - 21
Stedet er Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo - Hjørneværelset i 6 etasje.

Nominasjonsmøtets oppgaver er
1. Konstituering og kort orientering om sametingsvalget
2. Vedta en liste med 9 kandidater til sametinget
3. Vedta fullmakt for å supplere listen eller vedta en gitt "varaliste" i tilfelle det fra Sametinget blir spørsmål om valgbarhet for noen kandidater

4. Velge tillitsmann for listen
5. Avslutning

Personer som har behov for reisetilskudd bes kontakte Kåre Breivik, Høyres samepolitiske sekretær på kare.breivik@hoyre.no eller mobil 91563764

Høyres samepolitiske utvalg har p.t.ikke satt av midler til dette. Personer som ønsker å be om reisetilskudd bes kontakte sitt fylkeslag.

Sametinget vil ta stilling til Høyres søknad om tilskudd i slutten av mars. Det må dessverre tas forbehold om denne behandlingen.

Les også mer utfyllende informasjon på Høyres nettsider ogwww.sametinget.no