Dei 10 kandidatane er :

  1. Bjørn Lødemel, Hornindal
  2. Bjørn Hollevik, Flora
  3. Grethe Kristin Lerum, Sogndal
  4. Embla Belsvik, UNGE HØGRE, Flora
  5. Morten A. Hagen, Vågsøy
  6. Tore Fossen, Førde
  7. Anne Lilleaasen, Gaular
  8. Harald Kvame, Naustdal
  9. Ole Gunnar Krakhellen, UNGE HØGRE, Solund
  10. Vilde Tøfte Øvstetun, UNGE HØGRE, Sogndal

8 av dei 10 kandidatane på stortingslista til Sogn og Fjordane Høgre

Etter nominasjonsmøtet inviterte Sogn og Fjordane Høgre til haustkonferanse med Monica Mæland -byrådsleiar i Bergen og Helge Orten -fylkesleiar for Møre og Romsdal Høgre. Bodskapen til begge to var klar : vestlandsfylka må samarbeide meir om felles politiske mål. Både Monica og Helge inspirerte møtedeltakarane og tok føre seg felles utfordringar for dei fire Vestlandsfylka som attraktive bu og arbeidsmarknadsregionar, samferdsle, næringspolitikk og bedre rammer for vekst og utviklng.

Bjørn Lødemel og Monica Mæland