- De tre nominerte kommunene utmerker seg med gode trafikksikkerhetsprosjekter og -planer. Lokalt engasjement er viktig i arbeidet med visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris ”Årets trafikksikkerhetskommune” deles ut for tredje året på rad. Prisen er på en million kroner og blir gitt til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

Det er Statens vegvesen som administrerer søknadsprosessen, og det er fylkeskommunene som foreslår kandidater til prisen. I år mottok Statens vegvesen sju forslag til kandidater.

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier ved nominasjon av de tre kommunene:

- langsiktig satsing på trafikksikkerhet

- tiltak som har overføringsverdi for andre kommuner

- forankret trafikksikkerhetsplan som også inkluderer sikring av skolevegene

Les saken her.