Noralv Distad (53) fra Aurland, Sogn har vært medlem av Balestrand kommunestyre 1980-1983. Han er medlem av Aurland kommunestyre/formannskap siden 1999.

Distad har vært på fylkestinget tidligere i tre perioder; første periode som utvalgsleder.

Han har hovedfag i offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap fra Universitetet i Bergen. Han har jobbet reiselivssjef for Aurland og Lærdal sidan 1997.

Les hele saken på nettsidene til Sogn og Fjordane Høyre