Delta i Norge 2030-debatten her: "Nordmenn er utrygge på religion." Les også hele debattinnlegget til Bent Høie (H) her.

"I 2030 markerer vi at det er tusen år siden slaget på Stiklestad, som markerer innføringen av kristendommen i Norge. I forbindelse med arbeidet med Høyres program stiller vi spørsmålet: hva skal være religionenes stilling i Norge ved dette jubileet?", skriver Bent Høie i sitt debattinnlegg.

Blant de minst religiøse

"Nordmenn er blant de minst religiøse i Europa, heter det i Inkluderingsutvalgets offentlige utredning, NOU 2011:14. Selv om en betydelig majoritet er medlemmer i Den norske kirke, så legger flertallet lite vekt på troen i hverdagen. Samtidig har vi en stor innvandring fra europeiske land der katolisismen står sterkt. Det er derfor den sterkest voksende religionen i Norge. På andre plass kommer islam, på grunn av innvandringen fra land utenfor Europa. Vi blir mindre religiøse, samtidig som vi får nye naboer som legger stor vekt på sin tro i hverdagen og som finner sterke felleskap i sin menighet."

"Dette gjør oss usikre. Mennesker som kjenner seg forpliktet på troen sin, synes bedre og utfordrer mer når de ikke tilhører flertallsreligionen. Dette utfordrer både kristne og ikke‐troende i Norge", fortsetter han. Les resten av innlegget her.

Les også: Advarer mot sekularisme som ideologi.

Utrygge på religion

I påstanden "Nordmenn er utrygge på religion" står det at flere opinionsundersøkelser viser at den norske majoritetsbefolkningen frykter muslimer som en trussel mot det norske demokratiet. Hele 25 % av Norges befolkning mener islam er en trussel mot norsk kultur.

Siden 2005 har nordmenn hvert år blitt spurt om de mener «verdiene innenfor islam er forenelige med grunnleggende verdier i det norske samfunnet». Gjennomsnittet fra 2005 til 2010 viser at over 50 % mener verdiene ikke er forenlige. 48,2 % sier også at de skeptiske til personer med muslimsk tro.

TNS-Gallup gjennomførte i 2006 en større undersøkelse i den norske befolkningen på oppdrag av TV2. Målet var å kartlegge holdninger hos norske muslimer, samt majoritetsbefolkningens oppfatning av muslimers holdninger.

93 % av norske muslimer svarte at de ønsket mer integrering. Samtidig svarte bare 38 % av resten av befolkningen at de trodde muslimer faktisk ønsket dette.

Befolkningen tror 62 % av muslimene deltar på religiøse seremonier minst én gang i uken. Blant de muslimske respondentene er det 18 % som faktisk gjør dette.

90 % av innvandrerne mener demokrati, ytringsfrihet og likestilling er viktige verdier.

Delta i debatten her.