- Det er med stor sorg vi mottar nyheten om Gunnar Sønstebys bortgang. Våre tanker går til hans nærmeste i denne tunge stunden. Kjakan er et symbol på den innsatsen våre modigste menn gjorde under 2. verdenskrig. Han var mer enn kongens livvakt, han var nasjonens livvakt, sier Høyre-leder Erna Solberg.

- Gunnar Sønsteby vil bli husket som en mann som var villig til å ofre alt for fedrelandet. Hans bidrag til at den dyrkjøpte lærdommen fra 2. verdenskrig ikke har gått tapt, vil bli verdsatt. Hans familie og venner har mistet et fantastisk menneske, Norge har mistet en ekte helt, legger hun til.

Gunnar Sønsteby var vårt lands høyest dekorerte krigshelt, rettmessig en levende legende for sin innsats under krigen. Samtidig var Gunnar Sønsteby et viktig bindeledd mellom historien og oppvoksende generasjoner.

Gjennom tusenvis av foredrag over mange tiår, og med aktiv innsats overfor skoleelever og ungdom argumenterte han utrettelig for betydningen av å kjempe for frihet og demokrati når det er nødvendig. I de siste årene av sitt liv var han helt sentral i arbeidet med å sikre dagens soldater og veteraner økt anerkjennelse i Forsvaret og samfunnet for øvrig.

Vi lyser fred over Gunnar Sønstebys minne.