Tirsdag 13.oktober presenterte Miljødirektoratet rapporten «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling», laget på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet. Utredningen viser at det er mulig for Norge å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Miljødirektoratets rapport har identifisert viktige drivere for en lavutslippsutvikling, og skissert klimatiltak som kan iverksettes for å redusere klimagassutslippene på kort og lang sikt. Hensikten er å vise mulighetsrommet og synliggjøre konsekvensene av de ulike klimatiltakene. Analysen illustrerer at det er mulig for Norge å reduseres sine utslipp ned til mellom ett til to tonn CO2-ekvivalenter per innbygger i 2050.

- Rapporten viser at vi med Høyres politikk kan gjøre Norge til et lavutslippssamfunn i 2050. Klima- og miljøutfordringene er sektorovergripende, og det gjenspeiler seg i regjeringens statsbudsjett. Klimapolitikken trengte et taktskift, miljøpolitikken trengte et taktskifte og Norge trengte et regjeringsskifte før klima og miljø ble tatt på alvor, sier miljøpolitisk talsmann for Høyre, Nikolai Astrup.

Miljødirektoratet har analysert hvilke muligheter hver sektor har for å redusere sine klimagassutslipp fram mot 2030. Tiltakene er sortert etter kostnad per tonn klimagass redusert, og etter hvor krevende de er å gjennomføre. I tråd med regjeringens fokus påpekes det at reduksjoner i klimagassutslipp forutsetter et teknologigjennombrudd.

- Regjeringen forsterker nå satsingen på miljøteknologi gjennom å tilføre Enovas klimateknologifond 12,75 milliarder kroner utover klimaforliket. Dette fondet har blant annet gjort det mulig å bidra med 1,5 milliarder kroner til Hydros nye anlegg som Karmøy, som skal produsere verdens mest miljøvennlige aluminium, sier Nikolai Astrup.

Ønsker du å lese hele rapporten, kan den lastes ned her.