– Arbeiderpartiet er mer opptatt av å sole seg i glansen av det som går godt i Norge framfor å ta tak i landets utfordringer, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han legger fram tall og dokumentasjon på fire problemer som det bør snakkes om:

  • Norge ligger i bunnsjiktet i OECD-området når det gjelder investeringer i næringslivet utenom olje og gass.
  • Norsk konkurranseevne er kraftig svekket.
  • Norge ligger i nest nederste pulje over innovative økonomier i Europa.
  • Bevilgningene til forskning og utvikling har vist nullvekst de to siste årene.

Tredeling

Jan Tore Sanner viser til tendenser til tredeling i næringslivet.

– Olje- og gassindustrien med tilhørende leverandørindustri går så suser. Den delen av næringslivet som forsyner privathusholdninger og leverer til det offentlige går rimelig bra. Til slutt har vi den konkurranseutsatte industrien som lever av eksport til Europa og resten av verden. Denne delen av industrien sliter med tapt konkurransekraft som følge av høye lønnstillegg. Dette blir et problem når produktiviteten ikke vokser tilsvarende, sier Sanner til ANB, og legger til at det var bedre produktivitetsforbedring under den borgerlige Bondevik II-regjeringen.

Innovasjon og nyskaping

– Norge trenger flere bein å stå på. Vi blir sårbare etter hvert som olje- og gassvirksomheten avtar, poengterer Høyres finanspolitiske talsmann.

Sanner viser til at våre nordiske naboland ligger helt i tet når det gjelder innovasjon og nyskaping.

Her kan du lese hele artikkelen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) på www.siste.no.