Sanner mener venstresiden er så opptatt av å styre samfunnsutviklingen at de glemmer at det er enkeltpersoner som skaper jobbene og utvikling i lokalsamfunnet.

- Vi skal rydde opp i den krattskogen av skjemaer og krav som møter gründerne i dag, hverdagen skal bli enklere, slår Sanner fast.

Et av områdene Høyre vil konsentrere seg om fremover er forholdene for gründere og småbedrifter.

- De som starter opp virksomheter og realiserer sin drøm, tar samtidig en stor personlig risiko, legger ned lange arbeidsdager og mye engasjement. Det er vår oppgave som politikere å legge forholdene til rette slik at de får muligheten til å skape bedrifter, sier Jan Tore Sanner, nestleder og finanspolitiske talsmann i Høyre.

Høyres viktigste tiltak for å gjøre livet enklere for nyetablerere er å redusere byråkrati og skjemavelde, og senke skattetrykket. Partiet vil starte med å fjerne revisorplikten for små selskaper, forenkle bokføringen og kutte ned antallet skjemaer.

- Vi må gå systematisk gjennom rammevilkårene for å gjøre hverdagen enklere for bedriftene. Papirmøllen demper initiativet. Vi må finne en løsning som differensierer mellom store og små bedrifter, sier han.
Sanner forteller at han har møtt gründere som har samlet meterhøye bunker med skjemaer og søknadspapirer i oppstarten av bedriften sin. Det er et uttalt mål at flere skal etablere aksjeselskap, men i dag er det komplisert og kostbart for gründere.

- Ålegge bedre til rette for de som vil starte aksjeselskap innebærer en større sikkerhet både for de som starter opp og eventuelle ansatte. Derfor må en rekke krav senkes for småbedrifter. Sverige har for eksempel forskjellige regler for bedrifter med en omsetning over og under tre millioner. Noe slikt må vi også få til, mener han.

Sanner er også opptatt av at skolene må fortsette å utvikle tiltak som Ungt Entreprenørskap.

- Vi må skape en kultur hvor det å skape arbeidsplasser er noe bra og noe å være stolt av. Gjennom prosjekter som Ungt Entreprenørskap lærer skoleelevene hva som kreves for å starte opp. De lærer seg å tenke markeder og planer, sier han.

På lang sikt mener Sanner det vil føre til at enda flere våger å starte egne bedrifter.

- Én dag vil oljen og gassen ta slutt. Det er viktig for samfunnet, og for livskvaliteten i Norge, at vi skaper oss flere ben å stå på, sier han.


Denne artikkelen er en del av en lengre temaartikkel i Høyres medlemsmagasin Muligheter nr. 4-2010 som er på vei i posten til Høyres medlemmer i disse dager. Magasinet finner du i sin helhet her.