Høyrelederen innledet årets Felleskonferanse med å snakke om årsakene til, og potensielle virkninger av, den europeiske gjeldskrisen, og hvordan Høyre vil styrke nasjonens kunnskap og konkurransekraft.

- Det som var en finanskrise har nå blitt til en gjeldskrise. Det finnes nesten like mange historier om hvordan gjeldskrisen oppstod som det er ulike land. Mange land gjorde akkurat det samme som vi gjorde. De gjennomførte omfattende mottiltak for å redde arbeidsplasser. Skattelettelser, økte offentlige utgifter eller begge deler ble tatt i bruk. Dette varierte fra land til land. Felles for mange, og dette er det grunnleggende problemet, er at de brukte for mye penger som de ikke hadde. Årsaken til gjeldskrisen er for mye gjeld.

Tre scenarier

Solberg advarte mot at Norge kan bli rammet av gjeldskrisen på tre måter.

1) Hvis kredittmarkedene kollapser igjen, vil heller ikke norske banker klare å hente finansiering. Det er alvorlig. Men Norge har mye penger på bok. Norges Bank og Finanstilsynet har god beredskap. Derfor er dette et problem som vi kan løse raskt om det trengs.

2) En sterk norsk økonomi, med høyere renter enn Europa, kan føre til en kronekurs som gjør norske varer og tjenester for dyre. Men blir det virkelig krise, så rømmer investorene til de få virkelig store valutaene. Da faller krona igjen. En for sterk krone kan bli en større utfordring for Norge dersom krisen blir mindre alvorlig for Europa.

3) Europa skal spare penger. Da vil europeerne handle mindre også fra Norge. I 2011 gikk 63 pst av eksporten fra fastlands-Norge til Europa. Dette er det potensielt største problemet. Konkurransen om de kundene som fortsatt handler vil bli mye tøffere.

Se til Sverige

Partilederen var tydelig på at den økte konkurransen er problemet som er vanskeligst å gjøre noe med.

- Det finnes ingen krisetiltak som gjør at norske bedrifter plutselig vinner i konkurransen utenlandske bedrifter. Det som kreves er langsiktig og målrettet satsing på kunnskap og konkurransekraft.

Som et eksempel til etterfølgelse trakk hun frem det borgerlig styrte Sverige.

- Sverige valgte å holde igjen på utgiftene. Den svenske regjeringen satset på utdannelse, moderate og målrettede skattelettelser og reformer som skal gjøre det mer lønnsomt å jobbe. De som synes dette høres kjent ut, har nok lest Høyres alternative statsbudsjett. I 2010 kunne svenskene glede seg over kraftig økonomisk vekst og reduksjon i arbeidsledigheten. I Norge er det fortsatt færre ansatt i privat sektor enn da finanskrisen startet. Veksten har kommet i det offentlige. I Sverige er det i dag over hundre tusen flere arbeidsplasser i privat sektor. Sverige omtales nå som Europas Tiger-økonomi.

Solberg ber nå regjeringen gjøre særlig tre ting for å styrke norsk kunnskap og konkurransekraft:

  • Fornyet og forsterket satsing på kunnskap på alle nivåer, legg hvileskjæret på hyllen.
  • Norge må utvikle en strategi for internasjonalisering. Norsk lakseeksport er ikke et eventyr som kom av seg selv, det krevde innsats, også fra myndighetene.
  • Mer privat eierkapital, gjennom moderate og målrettede skatteletter og økt såkornkapital.

Denne versjonen er ikke oppdatert etter fremføring.

Les hele talen her.