På dagsorden for diskusjonene stod ungdomsledighet, rammevilkår for små- og mellomstore bedrifter, samt den makroøkonomiske politikken i EU. Italias statsminister Matteo Renzi, den tyske kansler Angela Merkel, president Francois Hollande, Spanias statsminister Rajoy, Rådspresident van Rompuy, Kommisjonspresident Barroso og Europaparlamentets president Martin Schulz, var alle til stede under møtet.

- Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.

Helgesen holdt også et innlegg under møtet, hvor han presiserte at det er viktig og riktig at Norge deltar på møtet, fordi landet påvirkes av den sosiale og økonomiske utviklingen i Europa.

- Vi må styrke mobiliteten i det europeiske arbeidsmarkedet. Norge har høyest EU-arbeidsinnvandring i Europa. Over 180.000 EU-borgere arbeider i Norge, til gunst for norsk og europeisk økonomi. Fri bevegelse er en viktig forutsetning for ny økonomisk fremgang i Europa, sa Helgesen i sitt innlegg.

Helgesen sa videre at Europa møter knallhard global konkurranse, og må derfor gjennomføre strukturelle reformer og satse sterkere på utdanning, forskning og innovasjon. Han understreket også at dette er prioriterte områder for den norske regjeringen, og at det derfor er nyttig å utveksle erfaringer på området.

- Regjeringen legger dermed stor vekt på nær og hyppig kontakt med EU, Norges viktigste partner på nær sagt alle områder, sa Helgesen.