Ferske tall fra NORAD, som ble offentliggjort fredag 10. april, er blitt tatt til inntekt for at norsk bistand gikk ned i 2014. Dette stemmer ikke.

Bistandsbudsjettet for 2014 var på 31,5 milliarder kroner, 1,3 milliarder høyere enn 2013. Dette utgjorde 1% av BNI. NORADs tall viser imidlertid at regnskapstallene for 2013 er vesentlig høyere enn budsjettet.

Det er viktig å skille budsjettall fra regnskapstall. Årsaken til at regnskapstallene for 2013 var vesentlig høyrere enn budsjettet, er at det høsten 2013 ble utbetalt 2,9 milliarder kroner som stod på konto i Norges Bank. Disse pengene var bevilget over tidligere statsbudsjetter til regnskogsatsing i Brasil, men var ikke kommet til utbetaling. Når pengene så ble utbetalt i 2013 påvirker dette regnskapstallene for dette året. Dette til tross for at pengene allerede var regnet inn i bistandsbudsjettet (og i bistandsprosenten) for tidligere år.

Korrigeres det for den "forsinkede utbetalingen" av tidligere bevilgede skogmidler i 2013, viser regnskapet høyere tall for 2014 enn for 2013.

Den såkalte bistandsprosenten, som viser hvor stor andel av landets BNI (brutto nasjonalinntekt) vi bruker til bistand, beregnes på en fast måte hvert år, og følger et internasjonalt regelverk fra OECD. Det er ingen tvil om at bistandsprosenten for 2014 er på 1%.

Det er den også for 2015. Fra 2014 til 2015 økte bistandsbudsjettet med 1,5 milliarder kroner, og er på 33 milliarder kroner.

Høyre ønsker et høyt nivå på bistandsbudsjettet. Det viktigste er likevel hva vi får ut av pengene, at norsk bistand virker og at vi oppnår konkrete resultater. Både utviklingssamarbeid, handelspolitikk, gode vilkår for investeringer og jobbskaping er viktig for å sikre utvikling i de fattigste landene. Bistand alene er ikke nok.

Vi er i gang med en kraftsatsing på utdanning, særlig for jenter, barn i krise og konflikt og marginaliserte barn. Dette er et område som ble forsømt under de rødgrønne, og andelen av bistanden som gikk til utdanning ble nesten halvert. Utdanning er en betingelse for vekst, jobber og utvikling. Regjeringen skal doble innsatsen til utdanning i løpet av stortingsperioden.