Høyres Erna Solberg åpner for flere karriereveier i skolen. Eksempler kan være muligheten for å bli lærer av høyere grad, egne stillinger for mentor-lærere, lærere som jobber med utvikling av fag- og læreplaner etc. Solberg ser for seg at politikerne kan forhandle med lærerorganisasjonen om å utvikle alternative karriereveier i skolen.

Norsk Lektorlag setter pris på utspillet og leder, Gro Elisabeth Paulsen, sier hun ser positivt på å prøve ut lønnssystemer som kan løsne lærerlønningene fra det jerngrepet som de sentrale lønnsoppgjørene utgjør.

- Tradisjonelt har veien til høyere lønn og høyere prestisje i skolen gått ut av klasserommet og over i skoleledelse. De siste tjue årene har norske skolepolitikere snakket mye om skoleledelse. Man har ofte ”glemt” at ledelsens viktigste oppgave er å rekruttere og beholde de dyktigste folkene som faktisk skal utføre kjerneoppgaven i skolen, altså selve undervisningsarbeidet. Da vi fikk mer ledelse i skolen, ble undervisningspersonalet ledet bort fra arbeidet med egen undervisning og med egen faglig utvikling, og over til møter og aktiviteter i regi av skoleledelsen. Dette er et uttrykk for undervisningspersonalets lavere status, sier Paulsen.

Gro Elisabeth Paulsen mener det bør være mulig få til et godt system for karriereutvikling og lønnsutvikling, som stimulerer til bedre undervisning.

Les hele artikkelen her.