- "Den norske modellen" har blitt et kodeord for Arbeiderpartiets selvtilfredshet. For partiet vil gjerne ha monopol på den norske modellen, men ikke på dens skyggesider. De vil ha ansvaret for alt det gode, men ikke det dårlige, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

- Sannheten er at den norske modellen lekker som en sil. Mens velstandsutviklingen for vanlige folk har vært formidabel de siste tiårene, tilgangen til forbruksgoder har eksplodert, valgfriheten på markedet har økt og de aller fleste i Norge får mer i lommeboken, er det også flere og flere som faller utenfor.

Røe Isaksen peker i sitt debattinnlegg på at den norske modellen er i ferd med å bli et trefjerdedelssamfunn hvor det store flertallet er innenfor, mens et stadig større mindretall står utenfor og hvor rekrutteringen til den siste fjerdedelen bare øker og øker.

- Det er en stor, komplisert og vanskelig utfordring å tette hullene i den norske modellen. Også fordi politikere ikke kan regulere, lovgi eller bevilge seg bort fra problemene. Første steg på veien er å bevege seg bort fra unison lovprisning av modellen til å faktisk se på virkeligheten, poengterer Torbjørn Røe Isaksen.

Les hele debattinnlegget på side 3 i Dagens Næringsliv (02.11.09).