Revidert nasjonalbudsjett viser at mye fortsatt går bra i Norge, men både arbeidsplassene og norsk økonomi blir stadig mer oljeavhengig: Oljeinvesteringene øker kraftig, øvrig industriproduksjon faller og veksten i offentlig sektor fortsetter.

- Vi ser en stadig tydeligere to-deling i næringslivet, hvor olje- og gassektoren går meget bra, mens øvrig utekonkurrerende næringsliv sliter. Det gjør oss sårbare. Høyre mener det er behov for en langt sterkere satsing på omstilling for å trygge jobber og verdiskaping, sier Jan Tore Sanner, Høyres finanspolitiske talsmann.

Høyre vil derfor trappe opp bevilgningene til næringsrettet forskning, bedre avskrivningsregler for bedriftene og satse sterkere på kompetanseheving og opplæring av ansatte.

Boligsparing for Ungdom (BSU)

Etter en lang periode med økte boligpriser og høyere egenkapitalkrav er det oppsiktsvekkende at regjeringen fortsatt nekter å bedre BSU-ordningen.

- Regjeringen bærer et stort ansvar for økende sosiale skiller i boligmarkedet. Sammen med økte krav til egenkapital bidrar høyere boligpriser til å stenge mange unge ute fra boligmarkedet. Det er behov for å øke boligbyggingen og bedre BSU-ordningen. Høyre og de andre opposisjonspartiene har lenge foreslått forbedringer som ville ha lettet situasjonen, sier Sanner.