Nullvisjonen ble presentert torsdag på et arrangement for bedre trafikksikkerhet i samarbeid med Trygg Trafikk, NAF og Nei Til Frontkollisjoner.

- Vi trenger flere, bedre og tryggere veier, sier Erna Solberg.

Høyre vil derfor:

- Bruke mye mer penger på veibygging

- Øke trafikksikkerheten så vi får færre ulykker

- Bygge bedre veier gjennom samarbeid med private (OPS-metoden), slik at de blir ferdige på halve tiden

Som illustrasjon fikk politikere og publikum prøve NAFs Bråstopp, som viser hvordan det er å bråstoppe i 10 km/t og hvor viktig bilbelte er. Torbjørn Røe-Isaksen testet ut maskinen.