Episoden skjedde da medlemmer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité forrige uke var på rundreise til nordiske naboland.- Det er ikke rart dere ikke får det til, hvis det er slik dere gjør det, sa svenskene.

De hadde veldig vanskelig for å forstå hvorfor veibygging i Norge blir så detaljstyrt av politikere, sier samferdselspolitisk talsmann Øyvind Halleraker i Høyre.

Han mener detaljstyringen i Norge gjør at veibyggingen blir både dyrere og dårligere enn den kunne ha blitt.

Aftenposten skrev fredag at veipenger i Norge ikke brukes der det er størst behov, men der det gir best politisk effekt. BI-professorene Rune Sørensen og Leif Helland kunne dokumentere denne sammenhengen i sitt forskningsarbeid.

- Det kan godt tenkes at professorene har et poeng, men jeg tror det viktigste vi må gjøre fremover er å endre norsk veibygging fra dagens modell, hvor vi bygger en liten «klatt» vei av gangen, til å finansiere hele veiprosjekter. Det er det de gjør i våre nordiske naboland, og det er langt mer kostnadseffektivt, sier Halleraker.

Høyre-TV: - Regjeringens veipolitikk har spilt fallit.

Les hele saken hos Aftenposten.