‑ Nøtterøy er i dag utnevnt til Årets trafikksikkerhetskommune. Lokalt engasjement er avgjørende viktig i arbeidet med visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, ifølge en pressemelding.

Prisen er på en million kroner og skal deles ut til en kommune som utmerker seg med gode trafikksikkerhetsprosjekter og planer. I år var det ordfører Roar Jonstang (H) og Nøtterøy som fikk prisen.

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier ved valg av vinner:

  • langsiktige og systematisk satsing på trafikksikkerhet
  • helhetlig tilnærming til trafikksikkerhetsarbeid, tverrsektorielt, tverretatlig planarbeid
  • har over lengre tid spesielt prioritert trafikksikkerhet for myke trafikanter

Av konkrete satsingsområder ønsker juryen å trekke frem arbeid knyttet til:

  • Satsing på gang- og sykkelveger og gå-til-skolen-kampanjer
  • Satsing på trafikkopplæring
  • Trafikkløype ved Føynland skole og barnehage
  • ”drop-punkter” nær flere av skolene der foreldre oppfordres til å droppe av barn som kjøres til skolen

Det var til sammen 14 søkere til årets trafikksikkerhetspris. De fire nominerte kommunene er alle Høyre-kommuner.