Regjeringen ordlegger seg som om de nå skal gå igang med prosjektfinansiering av vei- og baneutbygging. Men det regjeringen faktisk går inn for i NTP dokumentet, er kun i beste fall en light-versjon av en ny måte å organisere utbygging på.

- Regjeringen fremstiller dette som en ny måte å organisere samfunnsprosjekter på. Men når en leser det som står i liten skrift, ser man at modellen ikke er i nærheten av å kunne realisere de store gevinstene reell prosjektorganisering ville gitt, sier Høyres samferdselspolitiske talsmann, Øyvind Halleraker.

- Mangler gjennomføringskraft

På regjeringens pressekonferanse om NTP fredag, skrøt statsminister Stoltenberg av tidenes satsing på samferdsel. Alle vei - og baneforsinkelsene ble ikke nevnt.

- Regjeringen innrømmer at 1 av 5 vei- og jernbaneprosjekter i gjeldende NTP er forsinket. Det blir derfor vanskelig å tro på planen når regjeringen mangler gjennomføringskraft, sier Halleraker.

- Det er bra at det kommer større bevilgninger, men vi måler resultatene i antall kilometer asfalt og jernbanelinjer, ikke i antall milliarder de rødgrønne lover i valgkampen, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Høyre mener regjeringen burde tatt i bruk Offentlig -privat samarbeid (OPS).

- Offentlig-privat samarbeid (OPS) er en praktisk løsning på et faktisk problem. Vi hadde bygget ut mer helhetlige strekninger og bygget raskere og bedre, dersom vi hadde brukt dette. Men regjeringen ønsker ikke å benytte denne løsningen, sier Halleraker.

- Et lite skritt i riktig retning

Stoltenberg skrøt også på pressekonferansen over at antall trafikkdrepte i Norge har gått ned de siste årene. Men når det gjelder trafikksikkerhet så lover regjeringen nå å bygge kun 380 km midtrekkverk.

- Dette er bare et lite skritt i riktig retning, når vi vet at behovene egentlig er på hele 1850 km, sier Halleraker.

Høyre vil komme med alternativ transportplan for å rette på manglene i regjeringens plan.

Les Erna Solbergs tale til Høyres kampanjesamling om NTP her.