- Vi er skuffet over at regjeringen ikke tar noen store grep for å løse de mange utfordringer vi har i forhold til ulykkes og købelastede veier, og en upålitelig og dårlig utbygd jernbane, sier Høyres representanter i Stortingets transport og kommunikasjonskomite Trond Helleland og Øyvind Halleraker.

- Et viktig grep for å få mer vei for pengene er å satse på flere offentlig-private samarbeidsprosjekter (OPS). Høyre registrerer derimot at regjeringen avviser dette. "Dette er helt uforståelig når vi vet at OPS-prosjekter som er gjennomført bygges på halvparten av tiden og til lavere kostnader enn regjeringens opplegg," sier Halleraker og Helleland.

Blankt nei til raskeste løsning.
Regjeringen drysser milliarder over både vei og jernbane, men skrinlegger den mest effektive modellen for veibygging i Nasjonal Transportplan.
"At regjeringen vraker samarbeid mellom offentlige og private interessert (OPS) for å finansiere veiprosjekter fremstår som en nokså primitiv politisk markering" skriver Aftenposten.

- Høyre ønsker å reformere hele måten samferdselspolitikken utformes og gjennomføres på. Derfor vil Høyre i løpet av de nærmeste ukene fremlegge et alternativ til NTP, med konkrete forslag til nye styrings- og organisasjonsformer som vil gi mer vei og jernbane for pengene.