- Dette plasserer Hydro som et av verdens ledende aluminium selskap. Når Hydro nå får sikker tilgang til det viktige råstoffet bauksitt, vil det bidra til å styrke selskapet i et lengre perspektiv. Det er fornuftig at det også innebærer en reduksjon av statens eierandel i Hydro.

- Høyre stiller seg positiv til denne kursomleggingen av Stoltenberg II-regjeringen, sier Jan Tore Sanner.