- Vindkraft er en viktig kilde til mer fornybar energi, sier klimapolitisk talsmann for Høyre, Nikolai Astrup.

Astrup forteller at vind blir en stadig viktigere energikilde i Europa. Men skal vi realisere lavutslippssamfunnet må vesentlig mer bygges ut. Et hinder i Norge har vært bedre betingelser i Sverige., som har gjort at svenskene har satset ti ganger mer på vindkraft de fire siste årene.

- Den rød-grønne regjeringen gjorde ikke nok for at den forskjellen vi nå ser mellom Sverige og Norge har oppstått, sier Astrup.

Med Høyre og FrP i regjering kan vi minske forskjellen, som vil legge til rette for at mer av vindkraftutbyggingene vil komme i Norge. Astrup håper dette vil være med å realisere store, samfunnsøkonomiske vindkraftutbygginger.

- Vi er glade for at regjeringen viser handlekraft. Nå ligger forholdene til rette for investeringer for opp mot 25 milliarder frem til 2020. Det skaper trygge og grønne arbeidsplasser, avslutter han.