- Vi vet hvor vi vil. Vi skal fornye Norge, gjennom grønn vekst, kunnskap og forskning, bedre infrastruktur og arbeidsplasser med konkurransekraft. En av regjeringens prioriterte oppgaver er å legge til rette for at alle har en trygg jobb å gå til.

- Vi skal forbedre velferdssamfunnet vårt. Det er for mange som venter unødvendig lenge på helt nødvendig helsehjelp. Derfor har vi startet arbeidet med helsereformen fritt behandlingsvalg. En viktig reform som flytter makt, fra systemet, til pasienten, for å skape pasientens helsetjeneste.

- Vi skal forenkle. Et samfunn som bygger på tillit, og ikke mistillit, må redusere byråkrati og detaljstyring, og gi større valgfrihet til enkeltmennesker og familier. Kommunene må få bestemme mer og staten mindre. Kommunereformen legger grunnlaget for akkurat det. Reformen er viktig for å ha gode kompetansemiljøer som kan ta vare på de mest utsatte. Og det er viktig for å gi innbyggerne likeverdige tjenester.

Nye ideer og bedre løsninger fra Arbeiderpartiet?

- Arbeiderpartiet har valgt ut klima, helse og skole som de viktigste politiske sakene. Mindre enn ett år etter stortingsvalget, så mener Arbeiderpartiet at de trenger «flere og nye svar på ulike politikkområder». - Eller med litt andre ord: Noen nye ideer og bedre løsninger. Så får vi se hvilke nye ideer og bedre løsninger de kommer med.

- Jeg gleder meg til gode og tøffe debatter med Arbeiderpartiets nye leder, og uansett hva de kommer med så skal vi møte Arbeiderpartiet på en ryddig, tydelig og offensiv måte. Vi skal fortsatt snekke mest om våre bedre løsninger og vi skal stille godt forberedt, avslutter Solberg.

Les hele talen her.