Høyres Landsmøte vedtok søndag en offensiv resolusjon om samferdsel. Blant forslagene er at det skal etableres et veiselskap som skal ha ansvar for å bygge ut helhetlig og sammenhengende strekninger i hovedferdselsårene og at det skal etableres en egen motorveiplan. Jernbanesektoren skal også moderniseres og det skal etableres egne utbyggingsselskap for større jernbanestrekninger.

Les også: Vil ta sykkelmakt fra skolene

Leder i Stortingets transportkomite Linda Hofstad Helleland er veldig fornøyd med landsmøtets vedtak.

- Vi som er samferdselspolitikere har fått en tydelig ordre fra partiets fremste tillitsvalgte om hva de forventer av Høyre i regjering og på Stortinget. Mer helhetlig utbygging, gjennomføring av OPS-prosjekter, en modernisert jernbanesektor og en styrking av trafikksikkerhetsarbeidet, for å nevne noe. Veiselskapet vil gjøre det mulig å ta de store løftene som vi trenger på veiene våre, og landsmøtet har sendt en tydelig bestilling til hvilket ambisjonsnivå selskapet må legge seg på, sier Hofstad Helleland.

- Samtidig viser dette helt tydelig at selv om Høyre har kommet i regjering, så evner vi fortsatt å tenke nytt og lage nye løsninger.

En egen trafikksikkerhetsplan skal sørge for god koordinering av det viktige arbeidet på trafikksikkerhetsfeltet.

- Vi skal styrke og løfte frem trafikksikkerhet. Det betyr at vi skal bygge flere kilometer midtrekkverk, vi skal gjøre mer av det forebyggende arbeidet som vi vet virker og vi skal få de farligste kjøretøyene bort fra veiene, slik at det blir trygt for alle å kjøre der, sier Hofstad Helleland.

Storbyene opplever en enorm befolkningsvekst, og det knytter seg store utfordringer til å håndtere det. For å møte disse utfordringene vedtok landsmøtet et skikkelig kollektivløft gjennom bymiljøavtaler.

- En kraftig kollektivsatsing er nødvendig for at de store byene skal kunne vokse. For å nå målene i Klimaforliket legger vi til rette for mer miljøvennlig reiseatferd - derfor foretar vi en historisk satsing på kollektivtrafikken i de store byene når vi nå øker investeringstilskudd til viktige kollektivtransportløsninger fra skarve 8% til hele 50%. Dette gjør det det mulig å ta de løftene som storbyene våre trenger.

Lederen i transportkomiteen er veldig inspirert etter landsmøtet med gode samferdselsdebatter og møte med engasjerte Høyrepolitikere fra hele landet.

- Landsmøtet har bekreftet at vi er et forventningsfullt Høyre som ønsker resultater av vår samferdselspolitikk. Det gir en enorm motivasjon for oss som skal gjennomføre våre nye ideer og bedre løsninger i samferdselspolitikken, avslutter Linda Hofstad Helleland.

Hele resolusjonen kan du lese her.