Her er tallene inkludert bevegelsene siden forrige måling 12. august:

Arbeiderpartiet: 30,4% (-2,3%)

Fremskrittspartiet: 25,4% (3,3%)

Høyre: 16,4% (2,3%)

KrF: 6,1% (-0,7%)

Venstre: 6,1% (0,2%)

SV: 6,6% (-2,2%)

Sp: 6,9% (0,4%)

Rødt: 1,2% (0,0%)