Aust-Agder Høyre har ansatt Jannecke Beyer Guttormsen (38) fra Arendal som fylkessekretær. Jannecke vil ha kontorplass i Arendal, og vil innebære en forsterket administrativ kapasitet i et fylke som hittil har delt fylkessekretær med Vest-Agder. Jannecke har de siste årene drevet som selvstendig næringsdrivende med oppgaver innen forretningsførsel og annen kontorstøtte for bl.a. Norges Markedsføringsforbund. Hun har tidligere i mange år hatt stilling som markedskonsulent i reklamebyrå.

Høyres Hovedorganisasjon har ansatt Gunnar Kongsrud som rådgiver i kampanjeavdelingen f.o.m 1 august 2010 i et engasjement som varer ut september 2011. Gunnar vil bistå og være stedfortreder for Mudassar i det daglige arbeidet og i forbindelse med alle faser av den lange valgkampen. Gunnar vil fortsatt ha ansvar for Bedriftskanalen, der han i dag er ansatt i 20 pst. stilling.