Overfor DN mandag gjorde helseminister Jonas Gahr Støre det klart at han har tatt initiativ til at syv av ni sykehus i Helse Sør Øst skal bytte styreleder.Styreleder i Helse Sør-Øst, Per Anders Oksum, sier imidlertid at det er han selv som har tatt initiativ for å bytte styreleder i syv av de ni sykehusene under Helse Sør-Øst, skriver Dagens Næringsliv på sin nettside tirsdag.

Bent Høie mener helseminister Jonas Gahr Støre har lagt opp til en uryddig styring av sykehusene der det blir vanskelig å plassere ansvar.

– Det som bekymrer meg nå, er at Støre åpenbart tror han skal styre helseforetakene på samme uryddige måte som forgjengeren – gjennom «signaler» som skal fanges opp og følges opp av foretakene, sier han til Dagens Næringsliv.

Den korrekte måten etter foretaksloven erat helseministeren styrer gjennom formelle foretaksmøter med de regionale foretakene eller gjennom styringsbrev. NårStøre fremstiller beslutningen som hans initiativ, så viser han at han tenker å styre foretakene gjennom signaler. Det var akkurat dette helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gjorde overfor Ahus når det gjaldt bemanningsproblematikken.

Les hele saken i Dagens Næringsliv tirsdag.