- Det er bra at Regjeringen nå innser at det er alvorlig svikt i tilbudet til kreftsyke. Men det er skuffende at de har lavere ambisjoner for tilbudet til pasienter i Norge, enn man har i Danmark, sier Høyres leder, Erna Solberg.
- Høyre mener at en henvisning fra fastlege må vurderes, og diagnostisering starte innen 48-timer ved mistanke om kreft, slik det er i Danmark. Regjeringens forslag om en frist for vurdering av henvisning på 5 dager, og en frist for utredning på 10 virkedager er for lang tid, sier Solberg.
- Det er positivt at Regjeringen nå vil offentliggjøre mer informasjon om kvalitet i behandlingstilbudet. Men Høyre er skuffet over at man ikke også vil publisere forventet ventetid for kreftbehandling ved ulike sykehus, som er viktig informasjon for pasienter som skal velge mellom ulike tilbud, sier Solberg.
- Høyre forventer at Regjeringens nye engasjement for kreftsaken fører til at de forsterker og oppdaterer innsatsen gjennom den nasjonale kreftplanen, slik Høyre foreslo allerede for et år siden, sier Solberg.