Solberg skisserte i sin tale til Høyres Kommunalkonferanse på Hamar Høyres fem eksempler på nye ideer og bedre løsninger for hvordan skolen i Norge kan bli bedre. Hun understreket at det ikke er politikerne som skal bygge landet videre, det er kunnskapen i skolen.

- Mens Arbeiderpartiet er en brems for å løfte kunnskapen sentralt, viser Høyre over hele landet at vi kan løfte kunnskapen lokalt. Vi må kanskje vente til vi får et regjeringsskifte før vi kan gjøre alle endringene, men allerede i dag merker folk i kommunene at det er en forskjell med Høyre i posisjon. Vi viser hva som Høyre i praksis, sier Solberg.

- Kunnskap i skolen vil alltid være en fanesak for Høyre. Kunnskap i skolen er avgjørende for å skape muligheter for alle. Kunnskap i skolen er selve nøkkelen for å trygge arbeidsplassene, og løse utfordringene samfunnet står overfor, sier Solberg.

Fem eksempler på hvordan skolen kan bli bedre:

  1. Kompetanseutviklingsplaner

- Alle kommuner må ta initiativ til å ha oppdaterte kompetanseutviklingsplaner for sine lærere. Disse planene må inneholde en ambisjon for etter- og videreutdanning de neste fem årene.

2. Faglig sterke lærere – satsing på etter- og videreutdanning av lærere

- Radikal opptrapping av statlige midler

- My modell for kostnadsdeling der staten tar 60%, kommunene 20% og læreren 20%.

3. Nødvendig hjelp til å mestre skolen

- Alle elever skal få nødvendig hjelp til å mestre skolen. Derfor må ressursene brukes der de trengs ved å gi elever med lese- og skrivevansker viktige hjelpemidler, og ved å tilby leksehjelp i mellomtrinne fremfor barnetrinnene slik Bærum kommune har søkt om å gjøre.

4. Åpenhet om skoleresultater

- Foreldre, lærere og alle lokalpolitikere må få tilgang til resultater fra skolenes nasjonale prøver slik de får i Oslo, Stavanger og Trondheim. Ved at flere får kunnskap om hva som kan bli bedre kan flere komme med forslag som løfter den enkelte elev og skole.

5. Yrkesfagløft

- Høyre vil styrke sammenhengen mellom teori og praksis i fagene. Vi vil ha flere fagfolk inn som lærere, og vi vil at alle elever skal få muligheten til å ta praksisbrev, en mer praksisrettet opplæring.

Les mer:

Leksehjelp i ungdomsskolen

Yrkesfagløftet

Trondheimskolen.no

Lærerne trenger Høyre