Her finner du programsidene.

Her finner du utkast til Høyres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Her kan du bidra med dine endringsforslag(du må være innlogget Mitt Høyre).

Høyre har de siste årene presentert løsninger som vil endre Norge, gjøre hverdagen enklere og som er gode svar på de problemer og utfordringer vi står overfor. Programforslaget er tydelig på hva Høyre vil. Når programmet er ferdigbehandlet i partiet, vil det gi Høyres politikere et klart mandat dersom partiet kommer i regjering.

Utgangspunktet for programforslaget er de utfordringene vi har visst om så altfor lenge. Voksende helsekøer. For lite veibygging. Og middelmådige skoleresultater. Høyre har ideene som skal til for å løse dagens utfordringer, og har bedre løsninger for å sikre fremtidens velferd i Norge.

Det nye programmet vil føre Norge i en annen retning enn den rødgrønne kursen. Programkomiteen bygger forslagene i utkastet på fire grunnleggende ideer. Disse er:

Ideen om at mangfold er en positiv drivkraft for endring.

Derfor foreslår Høyre fritt behandlingsvalg. Det vil gi et mangfold av tilbud som tar i bruk innovative behandlingsmetoder, organiserer arbeidet på nye måter og som vet at pasienten kan velge dem bort hvis de ikke er gode nok.

Ideen om at kunnskap er en forutsetning for å løse de utfordringene vi står overfor.

Lærernes kompetanse og kunnskap er en forutsetning for at alle barn skal få muligheter, uavhengig av foreldrenes bakgrunn. Derfor satser Høyre på læreren ved å gjøre lærerutdanningen til en 5-årig masterutdanning, kreve høyere karakterer for å komme inn på utdanningen, samt at lærerne som allerede er i skolen skal ha både rett og plikt til etter- og videreutdanning.

Ideen om at verdiskaping er viktig i seg selv, og noe langt mer enn et nødvendig onde.

Høyre vil gjøre ryggsekken til norske bedrifter lettere. Det skal vi gjøre ved å fjerne formuesskatten på norsk eierskap, investere i bedre veier og mer kollektivtransport slik at folk og varer kommer raskere frem. Høyre vil redusere byråkratiet norske arbeidsplasser i næringslivet er pålagt av det offentlige med 25 pst. og satse mer på kunnskap og forskning.

Ideen om at maktspredning gjør samfunnet sterkere.

Høyre vil flytte nye oppgaver og flere beslutninger fra staten til kommunene. Men maktspredning handler ikke bare om forhold mellom stat og kommune. For Høyre handler det også om å gi mer makt til den enkelte og til familien. Flere skal få muligheten til å ta valg ut fra egne behov. Familiene skal få velge fordeling av foreldrepermisjonen selv, pasienter skal få velge behandling og elevene skal få velge skole.

Twitter: #hprog

Programmet finner du herog vedlagt. Pressemeldingen er også vedlagt.