"Vei og kollektivtilbud er faktisk selve livsgrunnlaget for mange samfunn i Norge. Bedre veier er avgjørende for at vi kan eksportere mer fisk i verdensklasse til de europeiske markedene", sa Erna Solberg i sitt innlegg i trontaledebatten.

"Gode kollektivtilbud er avgjørende for at folk kan bo i en bygd, men jobbe i en by i nærheten. Det vil gi oss større bo- og arbeidsregioner, noe som gir både familiene og næringslivet nye muligheter. Gode kollektivløsninger er nøkkelen til å sikre at flere kan bygge og bo i utkanten av byene, der boligprisene er overkommelige. Vi må ha bedre systemer for å utvikle samfunnet slik at vi kan møte befolkningsveksten fremover."

"Det å sørge for bedre samferdsel er så viktig for Høyre at vi er villig til å tenke nytt. Og vi ser at OPS- prosjektene fører til at vi kan ferdigstille nye veier og jernbanelinjer raskere, at kvaliteten og vedlikeholdet blir bedre. Derfor fremmer Høyre i dag et forslag om at nye og mer effektive metoder for utbygging må være en del av den nye nasjonale transportplanen. Hvis vi tviholder på de gamle løsningene som ikke fungerer, bringer vi ikke landet videre."